W tym dziale oferujemy usługę serwisową pojedynczych kotłów jak i układów kaskadowych, palników, węzłów CO i CT. Zapewniamy kontrolę szczelności instalacji gazowych wraz z instalacjami i stacjami redukcyjnymi.

Underfloor surface heating pipes. Low temperature heating concept.