Oferujemy pomiary i analizy dla poniższych systemów i urządzeń:

1. AUDYT ENERGETYCZNY

Posiadamy Certyfikat uprawniający do wykonywania Audytów Energetycznych.

Wykonujemy pomiary sprawności energetycznej instalacji i urządzeń HVAC. Przygotowujemy raport z uwzględnieniem

prac niezbędnych do wykonania (naprawa, modernizacja, wymiana) w celu poprawienia efektywności a tym samym ograniczenia strat i

oszczędności w eksploatacji.

2. WENTYLACJA

– pomiary wydajności systemów wentylacyjnych

– pomiary wydajności urządzeń wentylacyjnych

– pomiary parametrów jakości powietrza – CO2, wilgotność, temperatura

– pomiary szczelności instalacji sieci kanałów wentylacyjnych

– pomiary zawartości pyłków w powietrzu

– pomiary integracji filtrów HEPA

– produkcja i dostawa filtrów HEPA

– pomiary ciśnienia powietrza

– regulacja instalacji Wentylacji

3. KLIMATYZACJA

– pomiary przepływu wody lodowej

– regulacja przepływu na zaworach

– pomiary wydajności urządzeń i systemów klimatyzacyjnych

– przeglądy kontrolne agregatów wody lodowej

– przeglądy kontrolne rooftopów

– przeglądy kontrolne systemów VRV i VRF

4. OGRZEWANIE

– pomiary przepływu ciepła technologicznego

– regulacja przepływu na zaworach

– analiza spalin kotłów gazowych i olejowych

– pomiary szczelności instalacji gazowych

5. NAWILŻANIE

– pomiary wilgotności powietrza w systemach wentylacyjnych

– pomiary wilgotności w pomieszczeniach