HVAC FM

03-305 Warszawa

ul. Witkiewicza 14 LU1

Telefon:

+48 695108188

Email:

biuro@hvacfm.pl

+48 695108188

biuro@hvacfm.pl

5 maja zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych – RODO. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: HVAC FM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Witkiewicza 14 lok. U-1 03-305 Warszawa, NIP: 524 290 29 38 

2. Kontakt z Administratorem Danych – biuro@hvacfm.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zamówienia, na podstawie Art.6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres uznany za konieczny do celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych); Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy lub regulacje prawa oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw administratora; 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy. 

W związku z powyższym nie muszą Państwo przekazywać nam żadnych informacji, w tym danych osobowych.

Projekt bez tytułu

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naszej oferty produktowej bądź są Państwo zainteresowani wykonaniem przez nasza firmę inwestycji HVAC prosimy o skorzystanie z poniższego formularza: