– pomiary przepływu ciepła technologicznego

– regulacja przepływu na zaworach

– analiza spalin kotłów gazowych i olejowych

– pomiary szczelności instalacji gazowych