– pomiary wilgotności powietrza w systemach wentylacyjnych

– pomiary wilgotności w pomieszczeniach