– pomiary przepływu wody lodowej

– regulacja przepływu na zaworach

– pomiary wydajności urządzeń i systemów klimatyzacyjnych

– przeglądy kontrolne agregatów wody lodowej

– przeglądy kontrolne rooftopów

– przeglądy kontrolne systemów VRV i VRF