Posiadamy Certyfikat uprawniający do wykonywania Audytów Energetycznych.

Wykonujemy pomiary sprawności energetycznej instalacji i urządzeń HVAC. Przygotowujemy raport z uwzględnieniem prac niezbędnych do wykonania (naprawa, modernizacja, wymiana) w celu poprawienia efektywności a tym samym ograniczenia strat i oszczędności w eksploatacji.