Pracownicy Techniczni i Kadra Kierownicza Firmy HVAC FM Paweł Miszczak legitymują się uprawnieniami niezbędnymi do wykonywania prac serwisowych na stanowisku Eksploatacji jak i Dozoru wraz z Certyfikatami FGazowymi potwierdzającymi możliwość pracy przy urządzeniach zawierających substancje kontrolowane. Dodatkowo, posiadają uprawnienia na pojazdy samobieżne, rusztowania.

– Uprawnienia Grupy 1 – Uprawnienia Elektryczne

– Uprawnienia Grupy 2 – Uprawnienia Energetyczne

– Uprawnienia Grupy 3 – Uprawnienia Gazowe